Ak v tom ešte nemáte jasno, opýtajte sa nás.

Snažíme sa svojich klientov, ktorým sa staráme o účtovníctvo,
maximálne odbremeniť od starostí
a preto ich sprevádzame celým procesom GDPR.

profil1-v1-130x130

ING. BEÁTA ADAMKOVIČ

konateľka a senior účtovníčka

0948 95 27 27

profil1-v1-130x130

ING. BEÁTA ADAMKOVIČ

konateľka a senior účtovníčka

0948 95 27 27

Vyberte si silného partnera v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý sa postaví za Vás
a pri prípadnej kontrole neplaťte zbytočné pokuty.

GDPR

General Data Protection Regulation


 Nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje. 

Dôležité je však upozorniť, že osobný údaj nie je len rodné číslo, ako sa traduje, ale je to aj meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo a čo je novinka aj napr. IP adresa, cookies. Všetky spoločnosti sú povinné prijať opatrenia podľa tohto nariadenia najneskôr do 25. mája 2018, kedy začne byť nariadenie účinné. Kompletné nariadenie európskeho parlamentu si môžete pozrieť tu : ÚPLNE ZNENIE NARIADENIA RADY EÚ

Dňa 30.1.2018 vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov prijatý v NRSR. Kompletný zákon si môžete pozrieť tu : ÚPLNE ZNENIE ZÁKONA č. 18/2018 Z.z.

 

TRI NAJDÔLEŽITEJŠIE POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z GDPR:


a) Bezpečnostný projekt = Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

•  systematické hodnotenie osobných aspektov – profilovanie
•  ÚOOÚ zadevidoval zoznam IS, pre ktoré je potrebné vypracovať projekt

b) Evidenčné listy, Oznámenie, Osobitná registrácia = Záznam o spracovateľských činnostiach
•  pre prevádzkovateľov nad 250 zamestnancov
•  pre prevádzkovateľov spracuvávajúcich osobitnú kategóriu OÚ
•  platí pre prevádzkovateľa aj sprostredkovateľa

c) Zodpovedná osoba
•  platí pre orgány verejnej moci / štátna správa
•  firmy spracuvávajúce OÚ vo väčšom rozsahu
>  majú 50 a viac zamestnancov
>  ambulancie / nemocnice
>  zamestnanci používajúci čipové karty – záznamy o pohybe
>  monitorovanie zamestnancov v autách – GPS
•  nesmie to byt konateľ / majiteľ
•  povinnosť prepoučiť všetky oprávnené osoby do 25.5.2018


Netrápte sa študovaním zákonov a hľadaním lacných napodobenín.
Ušetrite si čas aj peniaze a zverte sa do rúk profesionálov.
Vyplňte tento krátky kontaktný formulár a obratom Vám bude zaslaná nezáväzná cenová ponuka.
Zľavový referenčný kód už máte predvyplnený.

Komunikácia medzi Vami a serverom je šifrovaná. Zadaním svojich osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním. Údaje budú použité výlučne na vypracovanie cenovej ponuky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Každý kto príde do kontaktu s týmito údajmi v našej spoločnosti, je viazaný povinnosťou zachovať mlčanlivosť a dodržiavať všetky zákonné predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.