UČTOVNÍCTVO

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
On-line prístup pre klienta
Daňové poradenstvo
Daňové priznania
Účtovná uzávierka
Archivovanie dokumentácie
Komunikácia a zastupovanie pred úradmi

PERSONALISTIKA

Mzdy
Prihlášky / odhlášky zamestnancov
Žiadosti o príspevok z ÚPSVaR
Pracovné zmluvy

OSTATNÉ

Transferová dokumentácia
GDPR na kľúč
Zakladanie a zmeny v ORSR
Zápis do registra partnerov VS
Vypracovanie zmlúv
Projekty a Grantové žiadosti
Poradenstvo pre Start-up
Štúdie uskutočniteľnosti
Ekonomické analýzy

MY TO ROBÍME TAK, ABY STE NAD VÝSLEDKOM MALI VČAS KONTROLU

1. deň v mesiaci

15. deň v mesiaci

22. deň v mesiaci

Poskytujeme komplexné služby v oblasti vedenia
jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, miezd a ekonomického poradenstva
pre fyzické a právnické osoby a organizácie.