Vyjadrenia našich klientov

Moje meno je Beáta Adamkovič, vyštudovala som Ekonomickú Univerzitu a účtovníctvu sa venujem od roku 2003. Som konateľkou spoločnosti ADAM´S Consulting, s.r.o., v ktorej s mojou silnou zostavou poskytujeme komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní a miezd, vrátane poradenstva v optimalizácii riešení.

Spolupracujeme s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami, s daňovou poradkyňou, mzdovou poradkyňou a právnikom. Naše služby dodávame externou formou pre klientov, ktorí sú prevažne menšie až stredne veľké spoločnosti a živnostníci. Pôsobíme v Košiciach a vzdialenejším klientom umožňujeme spoluprácu na diaľku elektronickou komunikáciou.  Práve ste našli účtovníčku, ktorá Vás zbaví starostí, preto nás prosím neváhajte kontaktovať.

SYSTEMATICKÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠETRÍ ČAS AJ PENIAZE

Pri vedení účtovníctva nepracujeme len mechanicky, ale naopak spracúvame podklady včas a informujeme klienta o stave priebežne. Výsledok dostanete v dostatočnom predstihu a ostáva Vám čas na kontrolu, doplnenie a nápravu.

ROZDIEL POZNÁTE
V NEŠTANDARDNÝCH PRÍPADOCH

Radíme klientom v rôznych situáciach v podnikaní, napr.
pri zložitých účtovných prípadoch, pri žiadostiach firiem pre získanie úveru, eurodotácií, či GDPR.
Tiež pri zakladaní firmy a zmenách v ORSR, poskytujeme ekonomické poradenstvo, spracujeme transférovú dokumentáciu a pod.

KVALITA ZA CENU
DVOCH KÁV DENNE

Naše účtovníctvo je profesionálne a zároveň aj cenovo dostupné. Klientov si vážime a pristupujeme k nim individuálne aj v cenovej oblasti, preto je cena za naše služby výsledkom spokojnosti oboch strán. Ak sa rozhodnete vyskúšať naše služby, zaplatíte približne toľko, ako za pár káv denne.

Kto sme?

Naša dlhoročná prax nám umožňuje pracovať efektívne, kvalitne a využívať nezbierané poznatky v prospech klientov.
Sme pripravení poskytnúť klientom odbornosť, lojalnosť, diskrétnosť a flexibilitu.
Ako indikátor našej zodpovednosti a profesionálneho prístupu ku klientom, garantujeme uzavretím poistenia voči zodpovednosti za škodu pri vykonávaní účtovných prác.
0
Špecialistov
0
+
Spokojných klientov
0
+
Účtovných prípadov
profil1-v1

ING. BEÁTA ADAMKOVIČ

konateľ, senior účtovník

profil3-v1

ING. LENKA FEDOROVÁ

junior účtovník

profil2-v1

IVANA ŠČAMBOROVÁ

asistentka

+421 948 95 27 27

office@adamsconsulting.sk

ÚČTOVNÍCTVO

Poskytujeme komplexné služby v oblasti vedenia
jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, miezd a ekonomického poradenstva
pre fyzické a právnické osoby a organizácie.

1. deň v mesiaci

15. deň v mesiaci

22. deň v mesiaci

MY TO ROBÍME TAK, ABY STE NAD VÝSLEDKOM MALI VČAS KONTROLU

Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky v súlade so Zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v z. nesk. predpisov) pre účtovné jednotky:
– fyzickým osobám – podnikateľom
– neziskovým organizáciám a neziskovým účtovným jednotkám

 • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
 • peňažný denník
 • kniha pokladničných dokladov
 • kniha bankových dokladov
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • ostatné pomocné knihy
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO 

Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky v súlade so Zákonom

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v zn. nesk. predpisov) pre účtovné jednotky:
– právnickým osobám
– fyzickým osobám
– neziskovým organizáciám a neziskovým účtovným jednotkám

 • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
 • účtovný denník a hlavná kniha
 • kniha pokladničných dokladov
 • kniha bankových dokladov
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • vypracovanie ročnej úč. závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) 

 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO 

 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov (sociálna a zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa (sociálna a zdravotná poisťovňa)
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A, B)
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • hlásenia, prehľady, oznámenia

Kde nás nájdete?

ADAM´S Consulting, s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice

IČO: 438 86 418
IČ DPH: SK2022536318

0948 95 27 27
office@adamsconsulting.sk

Pracovná doba:

Po – Pia: 8:30 – 15:30 hod.