Projekty/Granty

Poskytujeme profesionálnu poradenskú činnosť  pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ a iných finančných mechanizmov. Máme viac ako desať rokov skúsenosti s prípravou, implementáciou a riadením projektov a grantov realizovaných pre súkromnú i neziskovú sféru pre dopytové aj národné projekty prierezovo cez väčšinu operačných programov súčasného programovacieho obdobia.

01.

Vyhľadanie grantu

Nájdeme pre Váš zámer vhodnú výzvu

 • screening možností klienta
 • monitoring výziev na predkladanie projektov
 • konzultácia k zámeru

02.

Priprava a implementácia

Pripravíme projekt šitý na mieru

 • príprava projektového zámeru
 • vypracovanie žiadosti o NFP a príslušnej dokumentácie
 • implementácia projektu
 • monitorovacie správy
 • príprava žiadostí o platbu
 • ostatné poradenské služby súvisiace s implementáciou
 • poradenstvo pre verejné obstarávanie
 • poradenstvo a príprava publicity

03.

Monitoring projektu

Ukončíme projekt a postaráme sa o ďalšie kroky

 • vypracovanie monitorovacích správ
 • evalvácia a post-projektová analýza
 • zmapovanie výsledkov projektu
 • usporiadanie eventov pri ukončení projektu
 • PR a publicita projektu v médiach
 • právne služby pri riešení nezrovnalostí

Kde nás nájdete?

Kontaktné údaje:

ADAM´S Consulting, s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice
+421 948 952 727
office@adamsconsulting.sk

Pracovná doba:

Po – Pia: 8:30 – 15:30 hod.

parkovisko
vchod-do-budovy