Spoločnosť ADAM’S Consulting, s.r.o. je na trhu od roku 2008.

Darí sa nám do maximálnej miery odbremeniť našich klientov od každodennej administratívy.

SYSTEMATICKÉ ÚČTOVNÍCTVO
ŠETRÍ ČAS AJ PENIAZE

Príprava účtovných dokladov už nemôže byť jednoduchšia. Obdržíte od nás SMART BOX, ktorý zaručí absolútny poriadok.
Doklady vyzdvihneme priamo u vás.
Výsledok dostanete v dostatočnom predstihu a ostáva vám čas na kontrolu, doplnenie a korekciu.

ROZDIEL POZNÁTE
V NEŠTANDARDNÝCH PRÍPADOCH.

Pri vedení učtovníctva nepracujeme len mechanicky,
ale naopak spracuvávame podklady včas a informujeme klienta o stave priebežne.
Radíme klientom v rôznych situáciách, napr. pri zložitých účtovných prípadoch, pri žiadostiach firiem pre získanie úveru a pod.

POMÔŽEME VÁM
NÁJSŤ NOVÉ
FORMY FINANCOVANIA.

Máme 10 rokov skúsenosti s prípravou
a implementáciou projektov pre čerpanie nenávratných prostriedkov z fondov EÚ.

Zabezpečujeme celý proces – od vyhľadania grantu, cez prípravu projektu až po jeho realizáciu a monitoring.

⇢ Čítať viac

Kto sme?

Naša dlhoročná prax nám umožňuje pracovať efektívne, kvalitne a využívať nezbierané poznatky v prospech klientov.
Sme pripravení poskytnúť klientom odbornosť, lojalnosť, diskrétnosť a flexibilitu.
Ako indikátor našej zodpovednosti a profesionálneho prístupu ku klientom, garantujeme uzavretím poistenia voči zodpovednosti za škodu pri vykonávaní účtovných prác.
0
Špecialistov
0
+
Schválených projektov
0
+
Spokojných klientov

ÚČTOVNÍCTVO

Poskytujeme komplexné služby v oblasti vedenia
jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a poradenstva
pre fyzické a právnické osoby a neziskové organizácie.
ilustracia-dph-01
ilustracia-dph-02
ilustracia-dph-03
ilustracia-dph-04
ilustracia-dph-05
ilustracia-dph-06

Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky v súlade so Zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v z. nesk. predpisov) pre účtovné jednotky:
– fyzickým osobám – podnikateľom
– neziskovým organizáciám a neziskovým účtovným jednotkám

 • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
 • peňažný denník
 • kniha pokladničných dokladov
 • kniha bankových dokladov
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • ostatné pomocné knihy
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO 

Vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky v súlade so Zákonom

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v zn. nesk. predpisov) pre účtovné jednotky:
– právnickým osobám
– fyzickým osobám
– neziskovým organizáciám a neziskovým účtovným jednotkám

 • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
 • účtovný denník a hlavná kniha
 • kniha pokladničných dokladov
 • kniha bankových dokladov
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • vypracovanie ročnej úč. závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) 

 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO 

 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov (sociálna a zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa (sociálna a zdravotná poisťovňa)
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A, B)
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • hlásenia, prehľady, oznámenia

Vyskúšajte učtovníctvo bez stresu, objednajte sa na prvú konzultáciu.

Ak si nie ste istý, čo vám spolupráca s nami môže priniesť, oslovte nás.

Zanechajte nám krátku správu a budeme vás kontaktovať. Na krátkom stretnutí vás konkrétnejšie oboznámime s našími službami a zodpovieme prípadné otázky.

REFERENCIE A PARTNERI

Staňte sa aj Vy naším klientom a presvedčte sa, že veci môžu fungovať hladko!

Kde nás nájdete?

Kontaktné údaje:

ADAM´S Consulting, s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice
0948 95 27 27
office@adamsconsulting.sk

Pracovná doba:

Po – Pia: 8:30 – 15:30 hod.

parkovisko-v1
vchod-do-budovy-V1